Navigation
Žumpy a septiky - Ekologický superkoncentrát

Unikátna zmes kultúr, enzýmov a štartovacích živín, svojim zložením dokonale rozloží obsah žumpy (septiku) a tým zredukuje množstvo kalu a odstráni zápach. Dôsledným rozložením vytvorí rezervoár vyčistenej vody bez zápachu, ktorú je možné použiť na zálievku trávnikov a živých plotov.

Návod na použitie: Zavádzacia dávka 50g je na 5 – 8 m3 objemu žumpy, septiku ďalšie mesiace sa dávky znižujú (až na 20g na 8m3). Obsah sáčku rozmiešajte cca v 2 litroch teplej vody 25 – 30 °C a po 30 minútach spláchnite cez WC alebo sifón (možné aj priamo vyliať do žumpy). Pri aktivácii vo vode nepoužívajte kovové nádoby ani predmety. Správnym používaním sa odstráni zápach, zlepší sa manipulácia s obsahom a hlavne sa ušetria prostriedky za vyvážanie.

Upozornenie: pri používaní tohto prípravku nepoužívajte antibakteriálne koncentrované dezinfekčné prostriedky obsahujúce chlór, kyseliny alebo luhy. Na WC misách nepoužívajte závesne aromatické prípravky (obsahujúce chlór).

Bezpečnostné pokyny: pri náhodnom použití môže u citlivých jedincov vyvolať alergickú reakciu a drobné podráždenie kože. Pri zasiahnutí oči, úst a krku vypláchnite vodou. Pri dlhom kontakte s kožou umyť vodou. V prípade alergickej reakcie doporučujeme navštíviť lekára.

Skladovanie: v suchu do 30 °C mimo dosahu detí.

Spotrebujte: do 18 mesiacov od dátumu výroby

Testované: VÚV T.G.M. Praha

Registrované: Min. zdrav. ČR č.j. HEM – 3246 – 5.2.98/4049

Výrobca: Sanbien s.r.o. Nádraží 19, 150 00 Praha, Česka republika

Distribútor: Mivin Cukrovarská 15/23, 075 01 Trebišov, Slovenska republika

                   www.mivin.eu, t.č. 056 672 60 10, email: obchod@mivin.eu