Navigation
XP2001 Liquid

Odstaňovanie biologickej peny v čistiarňach odpadových vôd

Jedným zo závažných ploblémov s ktorými sa stretáva značná časť čistiarni odpadových vôd (ďalej len ČOV) je penenie aktivovaného kalu zpôsobené vláknitými mikroorganizmami, preto predstavujeme enzymatický prípravok XP 2001, ktorý dokáže účinne za prijateľných nákladov penenie elimonovať.
Uvedený prípravok je vhodný pre ČOV s aktivačným procesom s dosadzovacími nádržami a gravitačným usadzovaním. Ako veľmi účinný sa ukázal jedine za predpokladu, že ČOV nie je výrazne hydraulicky alebo látkove zaťažená max. do 130% projektovaného výkonu.
Pridávaním prípravku XP 2001 dochádza k rozkladu vysokomolekulárnych látok rozpustených v odpadovej vode na ich fragmenty, ktoré su obtiažne metabolizovateľné pre vláknite mikroorganizmi než pre vločkotvorné.Tým sa potlačí rast vláknitých mikroorganizmov na úkor vločkotvorných.Tuky obsiahnuté v odpadovej vode sa za pomoci enzýmov štiepia na fragmenty o dlžke uhlíkového reťazca menšie ako C 10.Tým sa poskytne metabolická výhoda vločkotvorným mikroorganizmom. Zvyšením činosti vločkotvorných mikroorganizmov na úkor vláknitých dôjde k zlepšeniu separačných vlastností kalu. Rozložením vysokomolekulárnych substrátov dochádza k zvýšeniu živín v roztoku. V prípade potreby je kratkodobý nedostatok mikroorganitmov rozkladajúcich tieto substráty kompenzovaný dočasným pridávaním zmesi sušených  mikroorganizmov. Výhodou metódy je, že nepoškodzuje aktivovaný kal, ďalej nie nutnosť znižovať množstvo kalu v systéme a samozrejme je zachovaný čistiaci efekt.Aplikácia sa vykonáva pridaním prípravku XP 2001 do akticačnej nadrže. Taktiež nie je nutné dávkovacie zariadenie.

Zmes enzýmov špeciálne určené pre čistiarne odpadových vôd.

Výhody:

 • Výrazné zlepšuje hodnoty parametrov CHSK(Cr) a P(CaCl) na odtoku
 • Zlepšuje separačné vlastnosti aktivovaného kalu
 • Zlepšuje kalový index
 • Odstraňuje biologickú penu v aktivačných nádržiach
 • Znižuje množstvo vláknitých mikroorganizmov, podmienkou je, že na čistiareň nepriteká veľké množstvo tenzidu (z čistiareň, pracovni...)
 • Dokáže odstrániť i penenie v neaerobných stabilizačných vežiach
 • Zlepšuje kvalitu aktívneho kalu (rovnomerne zoskupene veľkosti vločiek)
 • Zvyšuje objem a kvalitu produkovaného bioplynu
 • Zlepšuje celkovú biocenózu na čistiarni, čo sa tyká poctu a druhu
 • Znižuje spotrebu aogulatantu a tým šetrí finančné náklady
 • Pomôže pri naštartovaní a obnovení biologického stupňa čistiarne, napr. pri vyplavení alebo odumretí aktivačného kalu

Dávkovanie: Je potrebne stanoviť individuálne, cca 16 E.O sa dávkuje 1 liter denne

Upozornenie: pri používaní tohto prípravku nepoužívajte antibakteriálne koncentrované dezinfekčné prostriedky obsahujúce chlór, kyseliny alebo luhy. Na WC misách nepoužívajte závesne aromatické prípravky (obsahujúce chlór).

Bezpečnostné pokyny: pri náhodnom použití môže u citlivých jedincov vyvolať alergickú reakciu a drobné podráždenie kože. Pri zasiahnutí oči, úst a krku vypláchnite vodou. Pri dlhom kontakte z kožou umyť vodou. V prípade alergickej reakcie do poručujeme navštíviť lekára.

Skladovanie: v suchu do 30 °C mimo dosah deti.

Spotrebujte: do 18 mesiacov od dátumu výroby

Testované: VÚV T.G.M. Praha

Registrované: Min. zdrav. ČR č.j. HEM – 3246 – 5.2.98/4049

Výrobca: Sanbien s.r.o. Nádraží 19, 150 00 Praha, Česka republika

Distribútor: Mivin Cukrovarská 15/23, 075 01 Trebišov, Slovenska republika

                 www.mivin.eu, t.č. 056 672 60 10, email: obchod@mivin.eu