Navigation
Sanisty - Stajne a chovy

Bio - enzymický prípravok na zníženie čpavku v ovzduší, likvidáciu zápachu, zrýchli rozloženie hnojív a zvýši úroveň zdravotného stavu chovu. Urýchľuje rozklad exkrementov hospodárskych zvierat, zvyšuje tečivosť močoviny až o 20%, celkovo zníži obsah čpavku, čím sa zlepší zdravotný stav zvierat, tie sa ukľudnia, zníži sa potreba energie na ventiláciu.

Dávkovanie: Ošípané – 1 x týždenne 8dg na 20 kusov zvierat o váhe 60 kg

                   Dobytok – 5dg na 25m2 roštu alebo odtokového kanálu

                   Hydina – 6dg na 25m2 plochy

Prípravok pred použitím necháme aktivovať vo vlažnej vode po dobu 0,5 až 2 hodiny v plastovej nádobe. Podľa potreby sa z 1ks pripraví až 100 litrov roztoku, ktorý sa rozleje po podlahe pomocou záhradnej kanvy bez kropítka alebo pomocou naberačky.

Upozornenie: pri používaní tohto prípravku nepoužívajte antibakteriálne koncentrované dezinfekčné prostriedky obsahujúce chlór, kyseliny alebo luhy. Na WC misách nepoužívajte závesne aromatické prípravky (obsahujúce chlór).

Bezpečnostné pokyny: pri náhodnom použití môže u citlivých jedincov vyvolať alergickú reakciu a drobné podráždenie kože. Pri zasiahnutí oči, úst a krku vypláchnite vodou. Pri dlhom kontakte s kožou umyť vodou. V prípade alergickej reakcie doporučujeme navštíviť lekára.

Skladovanie: v suchu do 30 °C mimo dosahu detí.

Spotrebujte: do 18 mesiacov od dátumu výroby

Testované: VÚV T.G.M. Praha

Registrované: Min. zdrav. ČR č.j. HEM – 3246 – 5.2.98/4049

Výrobca: Sanbien s.r.o. Nádraží 19, 150 00 Praha, Česka republika

Distribútor: Mivin Cukrovarská 15/23, 075 01 Trebišov, Slovenska republika

                 www.mivin.eu, t.č. 056 672 60 10, email: obchod@mivin.eu